Ranking uczelni stomatologicznych na rok 2019/2020

Ranking uczelni stomatologicznych Larania Dentistry został przygotowany w oparciu o kwestie, które są najistotniejsze z punktu widzenia studentów stomatologii. Jest on przygotowywany przez stomatologów dla (przyszłych stomatologów), a wszystkie dane pozyskujemy od obecnych studentów i absolwentów poszczególnych uczelni.
W rankingu do zdobycia jest 100 punktów, które są przyznawane na podstawie wyników uzyskanych przez daną uczelnię w poszczególnych kategoriach. Oprócz tego macie możliwość zapoznania się z plusami i minusami poszczególnych uczelni, aby być w stanie lepiej wybrać uczelnie dopasowaną do swojego charakteru, podejścia do nauki, czy ambicji zawodowych. 

W badaniach Rankingu Uczelni Stomatologicznych w edycji 2019/2020 udział wzięło 503 ankietowanych, czyli średnio na uczelnię przypadało 50 ankietowanych, z czego zdecydowaną większość stanowili aktualni studenci, głównie II, III, IV i V roku. Punkty zostały przyznane zgodnie z naszą metodologią, opisaną w dziale “O rankingu”. Podkreślamy również, że wyniki są przygotowane wyłącznie na podstawie ankiet i nie stanowią w żaden sposób opinii organizatorów Rankingu Uczelni Stomatologicznych Larania Dentistry, 

Naszym głównym celem jest zwrócenie uwagi na problemy, które negatywnie wpływają na poziom nauczania i studiowania na polskich uczelniach stomatologicznych oraz podjęcie dialogu z uczelniami, dzięki któremu planujemy poprawić tę sytuację. Chcemy być również wsparciem dla studentów w przypadku niewygodnych kwestii, gdzie nie mogą oni sami zainterweniować.
Mamy nadzieję, że nasze działania wpłyną pozytywnie na jakość kształcenia stomatologicznego i co za tym idzie – wyższy poziom stomatologii w Polsce.

Oceniane kategorie (lista wszystkich dostępna w dziale “O rankingu”):
– średnie wyniki z ostatnich czterech LDEKów
– plan zajęć i dojazdy na uczelni
– pomoc organizacyjno-administracyjna uczelni
– akademiki
– asystenci
– nowe techniki i aktualność wiedzy
– obłożenie sal i asystentów
– wyposażenie, różnorodność i dostępność materiałów
– dostępność pacjentów i zakres dostępnych procedur
– poziom umiejętności praktycznych
– poszczególne przedmioty jako całokształt

Liderzy na rok 2019/2020:
W tegorocznym rankingu prym wiedzie Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Niedaleko za nim są Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Łódź już kolejny rok przoduje w aktualności wiedzy i technik, jednocześnie poprawiając swoje słabe punkty z zeszłego roku, co pozwoliło wyjść tej uczelni na prowadzenie rankingu.  Gorzej jednak radzi sobie w LDEK-u (egzaminów końcowych, decydujących o możliwości dostania się na specjalizację). Tutaj na pierwszym miejscu jest Warszawa, ale tuż za nią plasuje się Białystok.

Plusy i minusy poszczególnych uczelni

Plusy i minusy poszczególnych uczelni w formie opisowej zostaną dodane wkrótce.