Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Administratorem gromadzonych danych osobowych i eksploatacyjnych jest Tomasz Łukasik – Larania z siedzibą w Katowicach, 40-115 przy ul. Johna Baildona 22/26, NIP: 6252388745 (Ranking Uczelni Stomatologicznych Larania Dentistry)

Zasady ochrony danych osobowych i eksploatacyjnych oraz ich przetwarzania obowiązujące na naszej stronie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z polityką prywatności Ranking Uczelni Stomatologicznych Larania Dentistry. Dalsze użytkowanie strony oznacza, że użytkownik zna i akceptuje politykę prywatności Ranking Uczelni Stomatologicznych Larania Dentistry i  nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

2. Gromadzenie danych osobowych i eksploatacyjnych

Stronę internetową Ranking Uczelni Stomatologicznych Larania Dentistry można przeglądać bez udostępniania danych osobowych. Dane eksploatacyjne przekazywane przy każdym wywołaniu strony przez Twoją przeglądarkę internetową, jak np. data, czas pobytu na stronie lub nr IP są rejestrowane wyłącznie anonimowo i są wykorzystywane w celach technicznych, tak jak administracja stroną i serwerem. Jako użytkownik Internetu pozostajesz przy tym anonimowy. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

W przypadku korzystania z formularzy na stronie (przykład – formularz kontaktowy) lub przy wypełnianiu ankiet, na podstawie których przygotowywany jest ranking, mogą być jednak gromadzone dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danego elementu strony internetowej (w przypadku formularza kontaktowego – w celu skontaktowania się).

Gromadzimy do tego celu dane takie jak:
– imię i nazwisko
– adres email
– nazwa uczelni, na której dana osoba studiuje/studiowała

W każdej chwili użytkownik może odwołać pozwolenie na wykorzystanie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie sprzeciwu na adres siedziby lub  e-mail: kontakt@tomaszlukasik.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Udostępnianie danych osobowych i eksploatacyjnych

Ranking Uczelni Stomatologicznych Larania Dentistry nie udostępnia danych osobowych użytkownika osobom trzecim, chyba że:

  • jest to absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu (np. dostęp przez firmę hostingową związany z konserwacją/naprawą strony internetowej)
  • jest zobowiązany do udostępnienia danych osobowych użytkownika na mocy obowiązujących przepisów prawa.

4. Bezpieczeństwo

Ranking Uczelni Stomatologicznych Larania Dentistry stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i eksploatacyjnych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem.

5. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Ranking Uczelni Stomatologicznych Larania Dentistry z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 (RODO). Podjęliśmy zatem następujące kroki, aby lepiej chronić Twoje dane osobowe:

– dostęp do twoich danych jest zabezpieczony hasłem i jedynie administrator ma do nich dostęp,
– urządzenia, na których przetwarzane jest Twoje zamówienie znajdują się w pomieszczeniach niedostępnych dla osób postronnych,
– na bieżąco aktualizujemy oprogramowanie, na którym funkcjonuje witryna,
– nasz hosting jest w pełni zgodny z RODO i spełnia odpowiednie kryteria bezpieczeństwa,
– powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, który czuwa nad bezpieczeństwem Twoich danych.

6. Wykorzystywanie „cookies”

Platforma może wykorzystywać cookies, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Platformy, aby serwis Ranking Uczelni Stomatologicznych Larania Dentistry wiedział, jaką stronę wyświetlić Użytkownikowi. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Pliki cookies są wykorzystywane przez Ranking Uczelni Stomatologicznych Larania Dentistry także w celach statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb wewnętrznych Ranking Uczelni Stomatologicznych Larania Dentistry), optymalizacji działania strony oraz w celu ułatwienia kontaktu (autouzupełnianie formularzy).

7. Prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych.

Ranking Uczelni Stomatologicznych Larania Dentistry szanuje Twoją prywatność i zapewnia dostęp do wglądu w swoje dane osobowe oraz daje możliwość ich edycji lub usunięcia z naszej bazy. W przypadku chęci skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: kontakt@tomaszlukasik.pl

Jeśli macie Państwo pytania, komentarze lub zastrzeżenia dotyczące sposobu administrowania danymi osobowymi użytkowników, prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: kontakt@tomaszlukasik.pl