O Rankingu

Dlaczego Ranking Laranii?

Jako absolwent jednej z uczelni stomatologicznych, znakomicie zdaję sobie sprawę jak ważny jest wybór odpowiedniego miejsca do nauki stomatologii. Niestety obecnie istniejące rankingi opierają się na kwestiach kompletnie nieistotnych z punktu widzenia osoby uczącej się. A studia to kilka lat naszego życia, w dodatku jednych z najlepszych. Odpowiedni wybór uczelni ma też wpływ na łatwość późniejszej pracy jako stomatolog.

Dlatego też powstał ten ranking – praktyczny i skupiający się na najważniejszym – nabywanych umiejętnościach i komforcie studiowania. Dzięki temu każdy przyszły student będzie mógł zobaczyć, które uczelni faktycznie mu sprzyjają, a nie skupiają się na wpisywaniu w konkretne wskaźniki bardziej ogólnych rankingów.

Dane do rankingu są zebrane na podstawie dokładnej analizy informacji od ponad pół tysiąca studentów i absolwentów poszczególnych uczelni stomatologicznych.

k

Rzetelny

Dane zbierane są bezpośrednio od studentów i absolwentów uczelni wraz z weryfikacją.

Niezależny

Ranking Laranii jest całkowicie niezależny od uczelni. Żadna z osób odpowiedzialnych za ranking nie jest sponsorowana przez podmioty powiązane.

Profesjonalny

Ranking odnośnie uczelni stomatologicznych jest przygotowywany przez stomatologów. Dzięki temu wiemy na co zwracać uwagę i co ma faktyczny wpływ.

Metodologia rankingu 2019/2020

Bardzo ważna jest dla nas przejrzystość naszych działań, dlatego zamieszczamy opis wszystkich elementów branych pod uwagę w naszym rankingu.

Nasz ranking podzieliliśmy na cztery kategorie – trzy opierające się na wynikach z ankiety, oraz trzecią, dotyczącą wyników LDEK-u.

Pierwsza kategoria obejmowała pytania oceniane przez ankietowanych w skali od 1-10 i w każdym pytaniu każda z uczelni mogła zdobyć maksymalnie 2,94 punktu. Uczelnia, która zdobyła najwięcej punktów dostawała maksimum i jej wynik był traktowany jako odniesienie względem punktów przyznawanych pozostałym uczelniom. Znalazło się tutaj następujące 8 tematów:
– plan zajęć
– dojazdy na uczelnię
– pomoc administracyjno-organizacyjna uczelni
– akademiki uczelniane
– chęć przekazywania wiedzy przez asystentów
– motywacja przez uczelnię do uczenia się nowych technik
– aktualność przekazywanej wiedzy
– czy dany ankietowany wybrałby tę uczelnię ponownie

Druga kategoria, to przegląd wyników z ostatnich 4 sesji LDEK (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy). Dane zostały zaczerpnięte ze statystyk z oficjalnej strony Centrum Egzaminów Medycznych. W każdej sesji uczelnia mogła zdobyć od 1 (za najgorzej napisany LDEK spośród uczelni ocenianych w rankingu) do 10 punktów (za najlepiej napisany LDEK spośród uczelni ocenianych w rankingu). Uczelnia z największą sumą punktów miała przyznawaną maksymalną liczbę punktów (23,53), wyniki pozostałych uczelni były przyznawane względem jej punktów. 

Trzecia kategoria obejmowała pytania zamknięte (pytania z opcjami do wyboru oraz pytania TAK/NIE) dotyczące wybranych, przekrojowych aspektów związanych z edukacją na uczelni. Tutaj podobnie jak w przypadku pierwszej kategorii, za każde pytanie uczelnia mogła zdobyć maksymalnie 2,94 punktu.
Znalazło się tutaj 9 pytań:
– możliwość oglądania zaawansowanych zabiegów
– ilu średnio przypada studentów na 1 fotel na zajęciach klinicznych
– czy pacjenci muszą płacić za leczenie przez studentów
– czy trzeba szukać samemu pacjentów
– czy na zajęciach każdy przyjmuje przynajmniej 1 pacjenta
– czy pacjentów przyjmuje się na leżąco
– czy pracuje się w powiększeniu
– czy student czuje się na siłach w dobraniu leczenia u pacjenta z chorobą przyzębia
– czy student wykonał na studiach pracę protetyczną stałą

Czwarta kategoria obejmuje pytania oceniane przez ankietowanych w skali od 1 do 10 i dotyczą całokształtu danego przedmiotu. Od samych zajęć, przez asystentów, nauczaną wiedzę i zdobyte doświadczenie. Tutaj również każda z uczelni mogła zdobyć maksymalnie 2,94 punktu. Znalazły się tutaj pytania o takie dziedziny jak:
– stomatologia zachowawcza
– stomatologia dziecięca
– endodoncja
– chirurgia stomatologiczna
– periodontologia
– protetyka
– ortodoncja

Suma punktów z czterech kategorii jest sumą punktów uzyskaną przez uczelnię w rankingu.

Ranking Uczelnii Stomatologicznych Laranii powstał po to, aby przyszli studenci mogli lepiej zaplanować swoją przyszłość.